Договір оферти

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір публічної оферти є офіційною пропозицією Виконавця на адресу необмеженого кола осіб про надання інформаційних послуг дистанційним способом, на умовах, передбачених цією офертою, шляхом створення замовлення в Інтернет-магазині на сайті https://shatailo.com

1.2. Публічний Договір згідно ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, однаковий для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого Замовником (оплата відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Виконавцем і Замовником.

1.3. Даний Публічний договір на надання інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованою) з моменту оплати Замовником послуг (товарів) на сайті Виконавця зі створенням облікового запису.

1.4. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладення та виконання цього Договору на надання Інформаційних послуг.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1 З метою цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Оферта – пропозиція Виконавця укласти цей Договір публічної оферти на умовах, викладених в цьому Договорі, адресований необмеженому колу осіб.

Сайт – інтернет-сайт https://shatailo.com, який використовується Виконавцем.

Інформаційні послуги – будь-які послуги Виконавця, в тому числі (але не обмежені переліком), надання за плату мультимедійних матеріалів (відео курсів, аудіо записів, електронних книг), доступу до онлайн консультацій, тощо.

Акцепт оферти – прийняття особою пропозиції укласти Договір (натисканням на посилання “Оформити замовлення”, «Купити», «Додати в корзину», або аналогічні, що мають на увазі бажання придбання, а так само шляхом здійснення замовлення через оператора Інтернет – магазину.

Замовник – особа, яка здійснила Акцепт оферти на викладених в ній умовах.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику інформаційних послуг за оплату.

3.2. Вартість кожного виду інформаційної послуги встановлюється на сайті Виконавця.

3.3. Платежі за цим договором здійснюється онлайн, за допомогою платіжних карткових систем при натисканні Замовником кнопки «Оплатити» ( «Купити», «Підписатися», «Додати у кошик») та інших формулювань, що припускає дію по платному підключенню до контенту.

3.4. Замовник може звернутися за контактами, вказаними на сайті, в разі неможливості використовувати автоматично запропонований спосіб оплати для узгодження способу оплати за безготівковим розрахунком на рахунок підприємця.

УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

4.1. Час доступу до контенту становить 1 рік, якщо не вказано інше в описі конкретної послуги.

4.2. Види і способи оплати кожного виду Інформаційної послуги вказуються на Сайті.

4.3. У разі, якщо протягом 3 робочих днів Замовник по тій або іншій причині не отримав доступу до Інформаційної послузі, йому необхідно звернутися в службу підтримки Виконавця за електронною адресою, вказано в кінці сторінки. 

4.4. Ця оферта має силу акту про надання слуг. Приймання проводиться без підписання відповідного акту.

4.8. Виконавець має право закрити доступ до контенту і сайту для Замовника без повернення оплати, в разі спроб копіювання захищеного контенту і/або порушення авторських прав, несанкціонованого розповсюдження контенту, образливої ​​поведінки в обговоренні отриманих матеріалів, спроб розміщення реклами на сайті Виконавця, нецензурних висловлювань, розпалювання міжнаціональних конфліктів, образ на підставі мови, національності та т.п.

4.9. Використання Замовником інформації і матеріалів, отриманих в результаті отримання Інформаційних послуг, допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання Замовника.

4.10. Відеоматеріали на Сайті захищені авторським правом і можуть бути переглянуті тільки зареєстрованим на сайті особою, без права передачі доступу іншим особам. Завантаження відеоматеріалів, їх поширення – заборонено.

4.11. Спроби завантажити захищений контент розцінюються як несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-обчислювальних машин, ст.361, розділ 16 Кримінального Кодексу України.

4.12. Виконавець не є суб’єктом кінематографії, не транслює відео та кінофільми, зняті за державні кошти.

4.13. Виконавець транслює відео та аудіо контент на замовлення з використанням мережі Інтернет мовою оригіналу. Відповідно до Ст.23, п.6, абзацу 7, Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, надання аудіодоріжок державною мовою, відбувається за їх наявності. У такому випадку вони завантажуються за замовчуванням.

5. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

5.1. Надання Замовнику Інформаційної послуги можливо за умови створення їм на Сайті відповідної облікового запису. Обліковий запис повинен містити прізвище, ім’я Замовника, адреса його електронної пошти, телефон.

5.2. Замовник несе відповідальність за конфіденційність пароля. При встановленні Замовником фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов’язується в найкоротші терміни повідомити про цю обставину службу підтримки Виконавця за адресою, вказаною в кінці сторінки

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику цілодобовий доступ до придбаних матеріалів на Сайті терміном на 1 рік з використанням облікового запису Замовника.

6.2. Виконавець несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки і використовує їх виключно для якісного надання Інформаційної послуги Замовнику.

6.4. Виконавець гарантує надання Замовнику повної і достовірної інформації про наданої послуги на його вимогу.

6.5. Виконавець не зберігає платіжну інформацію на своєму сайті. Сервіс обробки платежів представляється сторонніми фінансовими компаніями і банками.

6.6. Виконавець має право оновлювати раніше наданий контент на свій розсуд.

6.7. Виконавець має право заблокувати обліковий запис Замовника в разі порушення ним правил, зазначених в пп. 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 даної Оферти без повернення оплати.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

7.1. Замовник зобов’язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) на Сайті. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, такої інформації.

7.2. Замовник зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в яких би то не було цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв’язку з наданням Інформаційної послуги, за винятком їх особистого використання.

7.3. Замовник зобов’язаний підтримувати в справному технічному стані обладнання та канали зв’язку, що забезпечують йому доступ до онлайн програмою, входити своїм акаунтом (обліковим записом) одночасно тільки з одного персонального комп’ютера або мобільного пристрою. Виконавець не несе відповідальності за ненадання (неякісне надання) Інформаційної послуги з причин, не залежних від Виконавця (в т.ч. через невиконання п. 7.1 даної Оферти).

7.4. Замовник користується правами споживача відповідно до Статті 13 Закону України “Про захист прав споживачів”, яка регулює відносини за платним наданням дистанційних послуг. Відповідно до п.5 Ст.13 “У разі коли інше не передбачено договором, споживач не має права розірвати договір, укладений на відстані, якщо:

1) надання послуги або поставка товару електронними засобами зв’язку за згодою споживача відбулися до закінчення строку розірвання договору, визначеного у частині четвертій цієї статті, про що споживачеві було повідомлено у підтвердженні інформації;

4) споживач відкрив аудіо- чи відеокасету або носій комп’ютерного забезпечення, які постачаються запечатаними;

7.5. Таким чином, отримання Замовником доступу до закритого розділу сайту не дає можливості йому вимагати розірвання договору та повернення коштів.

7.6. Всі претензії щодо якості наданої Інформаційної послуги повинні направлятися Замовником на адресу Виконавця за допомогою листа на електронну пошту, вказаною в кінці сторінки. Термін розгляду претензії (ий) Замовника Виконавцем складає 30 (тридцять) днів (в тому числі претензій, що містять вимогу про повернення грошових коштів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після закінчення якого Виконавцем приймається одне з таких рішень: 1) про незгоду з претензією і про відмову в поверненні коштів, або 2) про згоду з претензією і про задоволення вимоги про повернення коштів.

7.7. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення грошових коштів, грошові кошти повертаються Замовнику шляхом їх: зарахування на рахунок Замовника на кредитну карту, особистий рахунок або інші реквізити узгоджені сторонами. Всі повернення грошових коштів здійснюються за умови спрямування Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яке буде вислано Замовнику листом по електронній пошті. Сторонами беззастережно приймається, що остаточне рішення про спосіб повернення грошових коштів залишається в кожному конкретному випадку на розсуд Виконавця. У разі повернення коштів на рахунок Замовника у банку або на рахунок Замовника в платіжній системі, заповнену заяву на повернення грошових коштів з підписом Замовника за формою в відсканованому електронному вигляді треба надіслати електронною поштою Виконавцю (допускаються наступні формати файлу: jpeg, pdf). Заява на повернення Грошових коштів повинно містити в обов’язковому порядку відомості про рахунок Замовника, комерційної організації (банку), де зберігається рахунок, його адресу. У разі відсутності в заяві необхідних відомостей, необхідних для здійснення повернення коштів Виконавець не гарантує термінів, зазначених у п. 7.8.

7.8. Грошові кошти зараховуються на рахунок в банку, зазначений Замовником, протягом 30-ти календарних днів з моменту, коли Виконавець отримав підписану і відскановане заяви Замовника за формою. Фінансовий документ, що підтверджує внесення грошових коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов’язків щодо повернення грошових коштів Замовнику, що беззастережно приймається сторонами.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер наданої послуги, зобов’язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов’язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до Українського суд.

8.2 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Оферті, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

9. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

9.1. Замовник, приймаючи умови цієї Оферти, приймає на себе також ризик неотримання прибутку і ризик можливих збитків, пов’язаних з використанням знань, умінь і навичок, отриманих Замовником під час надання Інформаційної послуги.

9.2. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь і навичок, а також отримання Замовником Інформаційної послуги певного прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному або невизначеному майбутньому, Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі і непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь і навичок залежить від багатьох відомих і невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик, що приймається обома сторонами.

10. Форс-мажор

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов’язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, відносяться надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами і т.д., тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, безлади і інші протиправні дії, а також стан здоров’я Виконавця (і/або автора матеріалів), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус і інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії і акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, і будь-які інші надзвичайні обставини.

10.1. Договору, термін виконання зобов’язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини і їх наслідки.

10.2. Сторони домовилися, що в разі виникнення обставин, передбачених п.10.1. Договору, форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти більше шести місяців, сторони в найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

11. Інші положення

11.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

11.2. У разі, що не врегульований цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

11.3. До даного договору застосовується законодавство України.

11.4. Сторони дають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм у зв’язку з укладенням цього Договору, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.

Електронна адреса для листування: egor.shatailo@gmail.com

Виконавець за цим Договором є ФОП Шатайло Єгор Андрійович, номер облікової картки платника податків 3420601156, запис у державному реєстрі від 08.01.2020, №2 174 000 0000 068205